Jodtabletter ved atomulykker

Direktoratet for strålevern om atomberedskap har laget en plakat for hvordan man skal forholde seg ved en eventuell atomulykke/hendelse, den kan du lese her.

Du kan lese mer på siden til direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.  

Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler at alle kommuner har jodtabletter tilgjengelige for alle barn, unge under 18 år, gravide og ammende i sin kommune. 

Leka kommune har lager av slike tabletter til aktuelle grupper, og utdeling vil skje fra legekontoret.  

Jodtabletter er et aktuelt beskyttende tiltak ved atomhendelser med utslipp av radioaktivt jod, og det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod.

Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år, mens de over 40 år har svært liten risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen, og trenger ikke ta jodtabletter. Personer over 18 år er selv ansvarlig for å skaffe seg slike tabletter om man ønsker å ha det i beredskap. Det er viktig å presisere at jodtabletter kun skal tas etter råd fra myndighetene.

Information in different languages