INNBYGGERUNDERSØKELSE

Alle over 18 år vil motta invitasjon på SMS til å delta

Vi er opptatt av at innbyggerne i Leka får være med å påvirke utviklingen i kommunen.

Sammen med Trøndelag fylkeskommune gjennomfører vi en innbyggerundersøkelse i september.

Innbyggerundersøkelsen gjennomføres i form av SMS-invitasjoner med link til web-spørreskjema.

Ditt svar vil bidra til å gi viktig kunnskapsgrunnlag for kommunens prioriteringer og veivalg fremover.

 

Vår samarbeidspartner, Respons Analyse, har ansvaret for den praktiske gjennomføringen.

Respons Analyse vil trekke ut 2 vinnere av gavekort på kr 500,- blant deltakerne i kommunen.

Respons Analyse vil sikre alle deltakeres anonymitet.  

 

 

Kristin Floa

Kommunalsjef strategi og samfunn

Epost: kristin.floa@leka.kommune.no

Telefon: 950 31 415