Informasjon til innbyggere i Leka – grunnundersøkelser i Skei Havneområde

ERG Geo og Lingen Grunnboring vil fra mandag 11. september utføre grunnboring for geoteknisk undersøkelse i Skei Havneområde.

Dette er på oppdrag fra Leka kommune i forbindelse med utarbeidelse av ny reguleringsplan for Skei Havneområde.

Arbeidet vil pågå i uke 37-38.