Grågås - beiteskader og skadefelling

Tidligjakt og ordinær jakt

Angående tidligjakt og forvaltningsplan for grågås

Ordinær jakttid på grågås er i tida 10.08. til 23.12.

Søknad om ny forskrift for tidligjakt betinger at det gjennomføres en revidering av lokal forvaltningsplan for grågås.

Dette kan vi tidligst få på plass innen neste år dersom rettighetshaverne i Leka er engasjert for en slik revidering.

Angående utfordringer med beiteskader og retningslinjer for skadefelling

For å klargjøre lovgrunnlag og regler har administrasjonen i Leka utarbeidet «Retningslinjer for skadefelling av grågås i fredningsperioden – 2022» (PDF, 347 kB)

Kristin Floa

Avdeling for strategi og samfunn

Epost: kristin.floa@leka.kommune.no

Telefon: 950 31 415