Formannskapsmøte

Formannskapets møte 24.01.2023 flyttes til mandag 06.02.2023.