ETABLERERKURS MAT/LANDBRUK

Kurset gjennomføres på to heldagssamlinger på Val landbruksskole, samt en digital samling.

Kurset passer for deg som:

  • Har startet eller planlegger å starte din egen bedrift basert på landbrukets og bygdas ressurser, som bl.a. lokalmat, naturbasert reiseliv eller ulike tilleggsnæringer.
  • Har en god ide som du vurderer å sette ut i livet.
  • Er interessert i å lære mer om gründerskap og forretningsutvikling.

Egenandelen på kurset er 1100 kroner, der 600 kroner vil bli betalt tilbake fra Nærøysund kommune ved fullført kurs.

Datoene er:

4. mars (09-16), Sted: Val videregående skole

15. mars (18-20), Sted: Teams

29. mars (09-16), Sted: Val videregående skole

Les her for mer informasjon: Etablererkurs mat/landbruk - Proneo