Vann

I Leka kommune dekkes vannforsyningen av to vannverk og noen private brønner.

Gutvik  - kommunalt vannverk

Årsavgift 2022

Gårdsbruk         kr 6 000
Annen næring   kr 6 000
Fritidsboliger     kr 1 500
Boliger               kr 2 000

Leka vassverk SA 

Arve Haug - telefon: 917 78 543

Anders Larsen - telefon 915 96 696