Renovasjon

Leka kommune er tilknyttet Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA). Renovasjon er lovpålagt for alle husstander og kan ikke sies opp.

Nyttig informasjon finner du på MNAs hjemmeside.

Tømmekalender

Åpningstider gjenvinningsstasjon Rulle

Hva koster det?

Årsbegyr Renovasjon - 2021
Type abonnement Årsgebyr
140 liter kr 4 077
240 liter kr 4 324
360 liter kr 4 803
140 liter m/ hjemmekompostering. kr. 3 833
240 liter m/ hjemmekompostering kr 4 081
360 liter m/ hjemmekompostering kr 4 531
Fritidsboliger kr 833