Private avløpsanlegg

Eiendommer med innlagt vann som ikke har tilgang til offentlig avløpsnett, må etablere egne private avløpsløsninger. 

Etablering av private avløpsløsninger er søknadspliktig både etter forurensningsloven og plan- og bygningsloven. 

Alle private avløpsanlegg omfattes av kommunal slamtømmeordning. Kommunen registrerer anleggene og fastsetter frekvens for tømming.

Abonnenter med minirenseanlegg plikter å ha serviceavtale på anlegget. Slamtømming av minirenseanlegg gjennomføres etter behov og avtale med godkjent foretak.

Hva koster det?

Årsgebyr slamtømming 2021
Septiktanker Pris pr år
Tankvolum 0-5 m3 kr 1 884
Tankvolum 6-10m3 kr 2 220
Tillegg pr m3 over 10 m3 kr 384
Slamavskiller 0-5 m3 (hytte og fritidsbolig) kr 942
Ekstratømming tankvolum 0-5 m3 kr 1 884
Ekstratømming tankvolum 6-10 m3 kr 2 220
Ekstratømming pr m3 over 10 m3 kr 384
Nødtømming 0-5 m3 kr 4 888
Nødtømming pr m3 over 5 m3 kr 384