Avløp/slam

Kommunal avløpsordning finnes i ulike deler av kommunen og tømming av slam fra private septiktanker foretas av MNA.

Helårsboliger skal ha tømming hvert 2.år, fritidsboliger hvert 4.år.

Ved nybygg må det søkes om utslippstillatelse.

Hva koster det?

*Hjemmel i lov av 31.05.1974 om kommunale vann- og kloakkgebyrer § 3, tilhørende forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyr og med grunnlag i kommunens forskrifter for kloakkavgifter (PDF, 557 kB)