Stimuleringstilskudd - bygge helårsbolig

Vi trenger flere innbyggere og flere boliger. Som et tiltak for å få nye innbyggere til å etablere seg i kommunen, vil Leka kommune tilby et tilskudd til de som bygger egen bolig. Tilskuddet er på 10 % av byggekostandene, eller inntil kr. 300 000.

Tilskuddet gjelder også for innbyggere som allerede bor i kommunen. Det forutsettes at man er folkeregistrert i boligen det gis tilskudd til å bygge, i en periode på minimum tre år. 

Vil du vite mer? 

Kontaktinfo

Venke Strat Thorsen
Konsulent kultur og næring
E-post
Telefon 95 22 31 45