Sammenslåing av eiendommer

Dersom du eier flere eiendommer i samme kommune, kan du kreve å få slått sammen eiendommene.

Hovedregelen for sammenslåing av eiendommer er at eiendommene grenser til hverandre.

Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den vil føre til prioritetskollisjon mellom panthavere. Prioritetskollisjon oppstår når eiendommer har ulike tinglyste pengeheftelser for eksempel lån i ulike banker der bankene har ulik prioritet. Ved sammenslåing utvides panterett til hele den sammenslåtte eiendom eller festerett.

Mer informasjon finner du på Statens Kartverk sine sider.

Hvem kan søke?

Eier av eiendommen (hjemmelshaver) kan kreve sammenslåing.

Hvordan søker du?

Hos Statens Kartverk finner du søknadsskjema på sammenslåing.

Søknaden kan sendes på epost til: post@leka.kommune.no

Sammen med søknadsskjemaet må vi ha et kart som viser de eiendommene som ønskes sammenslått.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis. 

Kontaktinfo

Annette Thorvik Pettersen
Konsulent teknisk
E-post
Telefon 46 88 10 79