Grensejustering

For å gjøre eiendomsgrensene mer hensiktsmessige kan du søke om å justere grenser. Vi foretar enten grensejustering ved små endringer, eller arealoverføring ved større endringer. 

En grensejustering vil si at det kan overføres mindre areal mellom to eiendommer som har felles eksisterende grense. For overføring av større områder kreves arealoverføring. En grensejustering krever at det foretas en oppmålingsforretning, der grensene for de aktuelle eiendommene klarlegges og beskrives.

Kontaktinfo

Annette Thorvik Pettersen
Konsulent teknisk
E-post
Telefon 46 88 10 79