Kommunal bolig

Leka kommune har ulike utleieboliger til ulike formål/behov.

Du kan søke om leie av kommunal bolig:

  • om du ikke klarer å skaffe deg en egnet bolig selv eller med annen offentlig hjelp.
  • trenger særlig tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemning (omsorgsbolig).

Priser

Kontaktinfo

Annette Thorvik Pettersen
Konsulent teknisk
E-post
Telefon 46 88 10 79