Kommunal bolig

Leka kommune har ulike utleieboliger til ulike formål/behov.

Du kan søke om leie av kommunal bolig:

  • om du ikke klarer å skaffe deg en egnet bolig selv eller med annen offentlig hjelp.
  • trenger særlig tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemning (omsorgsbolig).

Det er for tiden ingen kommunale boliger tilgjengelige for utleie.

Kontaktinfo

Kirsti Hoff
Personalkonsulent
E-post
Telefon 979 60 687