Må jeg søke?

Du må følge plan- og bygningsloven når du skal bygge, rive eller gjøre endringer på eiendommen din.

Sjekk om du må søke ved å bruke Direktoratet for byggkvalitet sine veivisere:

Kontaktinfo

Annette Thorvik Pettersen
Konsulent teknisk
E-post
Telefon 46 88 10 79