Klage på byggesaker og reguleringsplaner

Tiltakshaver, naboer og andre klageberettigede kan klage på kommunens vedtak i bygge- og reguleringssaker. Det er kommunen som har ansvar for arealplanlegging og gir byggetillatelser innenfor kommunegrensene. 

 Hvordan klage på vedtak?

Kontaktinfo

Annette Thorvik Pettersen
Konsulent teknisk
E-post
Telefon 46 88 10 79