Gebyrer for byggesaker og oppmåling 2021

Dersom du har spørsmål knyttet til gebyrer for byggesaker og oppmåling så er det bare å kontakte oss.