Gebyrer for byggesaker og oppmåling 2021

Dersom du har spørsmål knyttet til gebyrer for byggesaker og oppmåling så er det bare å kontakte oss.

Kontaktinfo

Servicekontoret
E-post
Telefon 74 38 70 00

Åpningstid kl. 10:00-14:00