Dispensasjon

I enkelte tilfeller kan du få unntak fra forskrifter eller bestemmelser i loven. Les mer om når og hvordan du kan få dette.

Dispensasjon etter plan- og bygningslovens bestemmelser innebærer at det i et enkelttilfelle gis unntak fra bestemmelser i loven, forskrifter eller planer gitt i medhold av loven. En dispensasjon fra en plan endrer ikke planen, den innebærer bare at planen fravikes for det aktuelle tilfellet søknaden gjelder. 

 

Kontaktinfo

Annette Thorvik Pettersen
Konsulent teknisk
E-post
Telefon 46 88 10 79
Kristin Floa
Konsulent landbruk
E-post
Telefon 95 03 14 15