Feiing i Leka kommune

Feiing utføres av Leka brann- og redningsvesen. Feiing er behovsprøvd. Du blir varslet i forkant av feiing og tilsyn.

 

Priser for feiing og tilsyn

Lenke til gebyrregulativ.

 

Her finner du forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Leka kommune.

Kontaktinfo

Leif Pettersen
Fagarbeider teknisk og eiendom
E-post
Telefon 95 82 65 28