Feiing i Leka kommune

Feiing utføres av Leka brann- og redningsvesen. Feiing er behovsprøvd. Du blir varslet i forkant av feiing og tilsyn.

 

Priser for feiing og tilsyn

Årsgebyr feiing 2021
Nr Årsgebyr feiing 2020 Pris, eks. mva.
Hjemmel i lov mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av juni 2002.
Feiing inklusive brannsyn pr. bolig pr. år kr 232
Feiing inklusive brannsyn pr. hytte/fritidsbolig pr. år kr 106

 

Her finner du forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Leka kommune.

Kontaktinfo

Leif Pettersen
Formann teknisk
E-post
Telefon 95 82 65 28