Beredskap

Beredskapsavdelingen har ansvaret for og ivaretar brannvesenets innsats ved brann, ulykker og akutt forurensning i regionen.

Brann- og redningsvesenet i Leka er et deltidsbrannvesen som har hjemmevakt. Alt mannskap alarmeres ved hendelser. 

Deler av mannskapene er også kurset som Akutthjelpere. En akutthjelper har opplæring i førstehjelp, med fokus på tidskritiske tilstander som hjertestans, pusteproblemer, alvorlige skader og bevisstløshet. 

Denne ressursen er alltid et tillegg til ambulansetjenesten og aldri i stedet for ambulanse, luftambulanse eller legevakt.