Beredskap - akutt forurensning

Namdal IUA består av 10 kommuner som samarbeider om beredskapen mot akutt forurensning: Flatanger, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namsos, Namsskogan, Overhalla, Røyrvik og Nærøysund. 

Varsling om akutt forurensning 

Alle som oppdager akutt forurensning plikter å varsle nærmeste 110-sentral.

Dette gjelder også hvis utslippet er på privat område. 

Varsling om akutt forurensning kan du gjøre ved å ringe nødnummer 110. 

Om tjenesten

Forurensningsloven pålegger hver kommune å ha nødvendig beredskap mot akutt forurensning. Kommunene plikter å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, samt å fremme en bedre behandling av avfall. Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.  

Namdal IUA består av 10 kommuner som samarbeider om beredskapen mot akutt forurensning: Flatanger, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namsos, Namsskogan, Overhalla, Røyrvik og Nærøysund. 

Ressurser 

Namdal IUA disponerer oljevernmateriell som er beregnet for akutt forurensning på sjø/vann samt på land. Materiellet er strategisk plassert rundt i regionen på forskjellige utstyrsdepot. 

Lover og forskrifter

Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven)