Befolkningsvarsling

Leka kommune benytter ett digitalt varslingssystem for rask å kunne informere innbyggerne i kommunen ved viktige hendelser. Alle innbyggere over 16 år, bedrifter og eiere av fritidseiendommer kan varsles via systemet.

Hvem blir varslet?

Vi kan sende varsel til innbyggere og bedrifter i  hele kommunen, eller til ett avgrenset geografisk område. Dette gjelder også for fritidsboliger.

Hvordan får vi varslet deg?

Systemet vi bruker, henter informasjon fra folkeregisteret (DSF), enhetsregisteret, eiendomsregisteret, reservasjonsregisteret og opplysningen 1881.

Dersom du er registrert med hemmelig adresse eller hemmelig nummer, vil vi ikke klare å få varslet deg. Hvis du ønsker å motta meldinger fra oss, må du registrere deg selv på varslemeg.no

Er du registrert med riktige opplysninger?

Har du spørsmål?

Kontakt servicekontoret for flere opplysninger angående befolkningsvarsling.

Kontaktinfo

Servicekontoret
E-post
Telefon 74 38 70 00

Åpningstid kl. 10:00-14:00