Bålbrenning

Fra 15. april til 15. september er det generelt forbud mot åpen ild i skog og utmark, med unntak av godkjente bålplasser. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Bålreglene åpner for bruk av skjønn. Du kan tenne opp bål i tilfeller hvor det ikke åpenbart kan medføre brannfare. Det kan for eksempel være etter mye nedbør, eller på sand, i god avstand fra vegetasjon. Du kan grille i din egen hage, selv om det er generelt bålforbud. Hager regnes som innmark og omfattes ikke av forbudet. 

Her er noen tips til sikker bålbrenning: 

  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold. 
  • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten. 
  • Det bør være en voksen person som er ansvarlig for bålet. 
  • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon. 
  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov. 
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig. 
  • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annet søppel, det leveres gratis når Rulle er her. 
  • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket. 
  • Alle bål skal slukkes før det blir mørkt slik at det ikke oppfattes som brann av de som ser bålet på avstand. 

Grill- og bålvett

Hold Norge Rent har utarbeidet grill- og bålvettregler. På deres nettside kan du lese disse.