Sosialt bærekraftig samfunn

Sosialt bærekraftige samfunn handler om samfunn preget av tillit, trygghet, tilhørighet. Dert handler også om gode nærmiljø og tilgang på arbeid og utdanning.

Det er spesielt fire mål som er viktige i planleggingen av sosialt bærekraftige lokalsamfunn: 

  • Tilhørighet
  • Trygghet
  • Tilgang til bolig, arbeid og lokale tilbud
  • Tilgang til mennesker og myndigheter

På nettsiden til folkehelseinstituttet finner du mye informasjon om sosialt bærekraftige lokalsamfunn.