Konfliktråd

Konfliktrådet hjelper deg med å løse konflikter, enten det dreier seg om lovbrudd eller sivile konflikter.

Hva gjør konfliktrådet?

Konfliktrådet behandler både straffbare forhold og sivile konflikter. I straffesaker er mekling et viktig alternativ til tradisjonelle straffereaksjoner – og den eneste reaksjonsformen som legger til rette for at offer/klager/fornærmede og gjerningsperson kan møtes sammen med en upartisk mekler.

Hvem kan benytte seg av konfliktrådet?

Konfliktrådet er et tilbud til alle, uavhengig av alder. Tjenesten er gratis. 

Kontakt konfliktrådet