Postliste og innsyn

Leka kommune har postliste på nett. Postlisten gir en oversikt over inngående og utgående dokumenter.

Postliste, postjournal, postarkiv, innsynsliste eller offentlig journal? Kjært barn mange navn, men internt i Leka kommune går den under navnet postliste.

Postlisten gir grunnlag for å identifisere saker og dokumenter i alle arkivdeler, som generelt saksarkiv, eiendomsarkiv, elevsaker, barnehagesaker, personalsaker mm. Offentlighetslovens § 2 sier at "forvaltningens saksdokumenter er offentlige så langt det ikke er gjort unntak i lov eller i medhold av lov".

Offentlige dokumenter produsert i Leka kommune blir automatisk lagt ut på kommunens postliste når de er kvalitetssikret av arkivtjenesten. Alle dokumenter som ikke er unntatt offentlighet i lov eller i medhold av lov, kan lastes ned direkte fra postlisten.

Postlisten er søkbar. Det vil si at du kan søke i historiske dokumenter ved å trykke på knappen "Flere valg". Her har du da muligheten til å avgrense søket på datoer.

Opplysninger knyttet til dokument som arkiveres i kommunens mange fagsystem, ikke er tilgjengelige fra kommunens postliste. Dette gjelder først og fremst arkiv knyttet til personer, slik som for eksempel klientarkiv og pasientarkiv i pleie og omsorg og NAV.

Her kan du lese postlisten til Leka kommune.