Hvordan kan du påvirke?

Vi ønsker engasjerte innbyggere! For at demokratiet skal fungere godt, er det viktig at innbyggerne deltar i politikken. Det finnes flere måter å delta på.

Bruk stemmeretten din!

Alle norske statsborgere kan stemme ved stortingsvalg. Utenlandske statsborgere, som har bodd minst tre år i Norge, kan stemme ved lokalvalg. I både stortingsvalg og lokalvalg må du være over 18 år eller fylle 18 år i løpet av valgåret for å kunne stemme.

På nettsiden til Valgdirektoratet kan du lese om hvordan du stemmer.

Ta kontakt med en politiker eller ett utvalgsmedlem

En stor del av en politikers jobb er å snakke med folk. Snakk med en politiker eller et utvalgsmedlem om noe du mener er viktig.

Still opp på utvalgsmøter

Alle politiske utvalg er åpne for publikum. Det er i disse møtene at beslutninger blir tatt og saker blir avgjort, så dette er verdt å få med seg. Vi oppfordrer så mange som mulig til å komme på disse møtene.

Minsak.no - Innbyggerforslag

Dersom det er en politisk sak som opptar deg og du mener den er viktig, kan du fremme ett innbyggerforslag.

Du som innbygger i kommunen kan få en sak behandlet i kommunestyret dersom du samler nok antall underskrifter. Forslag som støttes av to prosent av innbyggerne i kommunen, medfører at kommunestyret må ta stilling til forslaget senest seks måneder etter at det er fremmet.

Her er det du trenger å gjøre: 

  • Du må beskrive hva forslaget ditt handler om og hva du vil at kommunen skal ta stilling til. Det er viktig at forslaget er godt beskrevet.
  • Få to prosent av innbyggerne i kommunen til å underskrive, med navn og adresse, forslaget ditt.
  • Hvis noen av underskriftene mangler adresse, kan forslaget avvises. Det er derfor viktig å sjekke dette før du sender inn forslaget.