Politisk sekreteriat

Politisk sekretariat skal sikre god flyt mellom kommunens politiske og administrative ledelse.

Oppgavene til politisk sekretariat er mange og komplekse, men i hovedtrekk så består oppgavene i å: 

  • bistå ordfører i det daglige arbeidet
  • være sekretariat for kommunestyret og formannskapet
  • være ansvarlig for planlegging og gjennomføring av stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg
  • følge opp våre folkevalgte
  • arbeide med å utvikle digitale løsninger for politikere

Kontaktinfo

Beathe Mårvik
Formannskapssekretær
E-post
Telefon 95 10 98 87
Mobil 95 10 98 87