Ordfører

Elisabeth Helmersen (AP) er Leka kommunes ordfører i perioden 2019-2023.

Kontorsted er på kommunehuset Lekatun.

Ordførers rolle

Ordføreren har ifølge Kommuneloven som oppgave å lede møtene i formannskap og kommunestyre.

 Ordføreren har møte-, tale- og forslagsrett i alle kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer unntatt kommune- og fylkesråd og organer under dem.

I kontrollutvalget har ordføreren likevel bare møte- og talerett. Ordføreren har bare stemmerett i organer der han eller hun er valgt medlem.

Ordføreren kan la et annet medlem av kommunestyret eller fylkestinget representere seg i de organene som han eller hun ikke er medlem av.

Kontaktinfo

Elisabeth Helmersen
Ordfører
E-post
Telefon 90 77 44 37