Kommunestyret

Kommunestyret er det øverste kommunale organ.

Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.

Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere etter regler fastsatt i lov. Valget gjelder for fire år.

Sakslister og møtekalender til kommunestyret finner du her.

Ønsker du å snakke med en politiker som er medlem av formannskapet? Her finner du kontaktopplysningene. 

Leka kommunestyre 2019-2023
Medlemmer Varamedlemmer
Arbeiderpartiet
1. Elisabeth Helmersen, ordfører Bendik Hass Kjærstad
2. Jacob Andreas Sandvik Erna Helene Borgan
3. Aina Hege Haug Tone Sofie Stene
4. Lars Morten Stene Ellen Borgan Frisendal
5. Kjetil Bjørnstad Arne Wilhelm Fjellseth
6. Martin Hamlandsø Arne Leif Fjellseth
Senterpartiet
1. Per Helge Johansen Leif Pettersen
2. Ole Kristian Holand Anne Stine Holand Floa
3. Sindre Helmersen Øystein Leknes
4. Svein Pettersen Birgitte Strand Helmersen
5. Ole Annfinn Helmersen Ida Synnøve Skorstad
6. Bjørn Helge Henriksen Louise Karin Maria Holand
7. Arnfinn Holand Lars Erik Holand
Karl Oddvar Hakkebo
SV - Sosialistisk venstreparti
1. Mari-Anne Hoff, varaordfører Tom Einar Ulriksen
Steinar Garstad
Petter Konrad Sandvik
Svein Harald Losvik
Venstre
1. Steinar Romund Tørriseng Tom Nysæter Skorstad
Ole Martin Johansen
Remi Andre Thorsen
Åsmund Nilsen