Kommunestyret

Kommunestyret er det øverste kommunale organ.

Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.

Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere etter regler fastsatt i lov. Valget gjelder for fire år.

Sakslister og møtekalender til kommunestyret finner du her.

Ønsker du å snakke med en politiker som er medlem av formannskapet? Her finner du kontaktopplysningene. 

Leka kommunestyre 2019-2023
Medlemmer Varamedlemmer
Arbeiderpartiet
1. Elisabeth Helmersen, ordfører 1. Martin Hamlandsø
2. Bjørg Tiller 2. Bendik Hass Kjærstad
3. Jacob Andreas Sandvik 3. Erna Helene Borgan
4. Aina Hege Haug 4. Tone Sofie Stene
5. Lars Morten Stene 5. Ellen Borgan Frisendal
6. Kjetil Bjørnstad 6. Greta Granås
7. Arne Wilhelm Fjellseth
8. Arne Leif Fjellseth
Senterpartiet
1. Per Helge Johansen 1. Bjørn Helge Henriksen
2. Kristin Floa 2. Arnfinn Holand
3. Ole Kristian Holand 3. Leif Pettersen
4. Bjørn Terje Hansen 4. Anne Stine Holand Floa
5. Sindre Helmersen 5. Øystein Leknes
6. Svein Pettersen 6. Birgitte Strand Helmersen
7. Ole Annfinn Helmersen 7. Ida Synnøve Skorstad
8. Louise Karin Maria Holand
9. Lars Erik Holand
10. Karl Oddvar Hakkebo
SV - Sosialistisk venstreparti
1. Mari-Anne Hoff, varaordfører 1. Tom Einar Ulriksen
2. Steinar Garstad
3. Petter Konrad Sandvik
4. Svein Harald Losvik
Venstre
1. Steinar Romund Tørriseng 1. Tom Nysæter Skorstad
2. Ole Martin Johansen
3. Remi Andre Thorsen
4. Åsmund Nilsen