Formannskap

Kommunestyret velger selv formannskap på minimum fem medlemmer.

Medlemmer og varamedlemmer til formannskap velges for fire år av og blant medlemmene av kommunestyret. Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. 

Formannskapet i Leka er også næringsfondsstyre, og har funksjonen som planutvalg.

Sakslister og møtekalender til kommunestyret finner du her.

Ønsker du å snakke med en politiker som er medlem av formannskapet? Her finner du kontaktopplysningene

Leka formannskap 2019 - 2023
Medlemmer Varamedlemmer
AP/SV/V 1. Jacob Andreas Sandvik
Elisabeth Helmersen, ordfører 2. Aina Hege Haug
Mari-Anne Hoff, varaordfører 3. Lars Morten Stene
Steinar Tørriseng, medlem 4. Kjetil Bjørnstad
Senterpartiet Senterpartiet:
Per Helge Johansen, medlem 1. Sindre Helmersen
Ole Kristian Holand 2. Ole Annfinn Helmersen
3. Bjørn Helge Henriksen
4. Arnfinn Holand