Forliksråd

Forliksrådet består av 3 valgte lekdommere og like mange varamedlemmer som kommunestyret har valgt for fire år av gangen.

Hva gjør forliksrådet?

Forliksrådet behandler kun sivile saker, aldri straffesaker. Sakene i forliksrådet behandles i kommunen der den saksøkte bor, dersom ikke annet er avtalt på forhånd. Når en forliksklage sendes inn, må all viktig dokumentasjon vedlegges.

I forliksrådet vil begge parter få mulighet til å fremme sine synspunkter, samt fremlegge beviser i saken.

Hva skjer i forliksrådet?

Her kan du lese mer om forliksrådet.

Kontakte forliksrådet?

Her finner du kontaktopplysninger til forliksrådet.

Leka forliksråd 2019-2023

Forliksråd 2019-2023
Faste medlemmer Varamedlemmer
Helge Thorsen, leder Beate Johansen
Leif Rune Jensen Ole Henry Hamnes
Kristin Hagen Fjeldstad Kirsti Hoff