Delegeringsreglement

Reglementet viser hvilke fullmakter som er delegert fra politikerne til administrasjonen. 

Hvorfor delegeres myndighet?

Formålet med delegering av myndighet er å få en oversiktlig og effektiv saksbehandling i kommunens forskjellige organer. Ved å plassere avgjørelsesmyndigheten på ett hensiktsmessig nivå, sikres en oversiktlig og effektiv saksbehandling.

Delegeringsreglement - Leka kommune