På bakgrunn av kommunestyres vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2022 i Leka kommune, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges en eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 15.01.2022.

Skattesats i Leka kommune for 2021 er fastsatt til 2,9 promille for bebygde bolig og fritidseiendommer.

Skattesats for næring og ubebygde tomter er fastsatt til 7,0 promille. Dette gjelder også eiendommer med nedskriving over en periode på syv år.