Næringsutvikling

Velkommen med nye prosjekter og nye etableringer! Ønsker du å starte opp din egen bedrift, eller har du planer om å utvikle bedriften din? Da kan kommunen være en støttespiller for deg.

Vi ønsker å stimulere til at flere etablerer seg i regionen. Leka Kommune vil være en næringsvennlig kommune, og vil gjerne bidra i arbeidet med å utvikle ditt forretningskonsept og etablering av virksomhet, alene eller i fellesskap med flere.

Hva tilbyr vi?

Tjenestene vi tilbyr omfatter blant annet: 

 • Behandling av søknader om tilskudd fra det kommunale næringsfondet
 • Oversikt over andre støtteordninger og hjelp til å finne fram til riktig ordning å søke på
 • Rettledning til søkere i søknadsprosessen og ved utarbeidelse av forretningsplan
 • Formidle kontakt til etablereropplæring
 • Formidle kontakt til andre deler av den kommunale virksomheten
 • Formidle kontakt til for eksempel regnskapsfører, revisor, konsulentfirma, utviklingsmiljø osv.
 • Deltakelse i ulike næringsrettede utviklingsprosjekter

Kommunen vil kunne gi deg som etablerer støtte på ulike trinn i etableringsprosessen, blant annet:

 • Informasjon om tiltaksapparat, inkludert tilskuddsordninger og kontaktpersoner
 • Formidle kontakt samt delta på møter for å bidra til framdrift
 • Gi veiledning i arbeid med forretningsplaner og evt. søknader om tilskudd
 • Bistå i arbeidet med å finne egnede lokaler og arealer

Her finner du strategisk næringsplan for Ytre Namdal

Ta kontakt med oss så skal vi hjelpe deg på veien mot ny bedrift!

Søknadskjema til kommunalt næringsfond kommer her i løpet av uke 25. 

Nyttige lenker: 

Kontaktinfo

Venke Strat Thorsen
Konsulent kultur og næring
E-post
Telefon 95 22 31 45