Næringsutvikling

Velkommen med nye prosjekter og nye etableringer! Ønsker du å starte opp din egen bedrift, eller har du planer om å utvikle bedriften din? Da kan kommunen være en støttespiller for deg.

Vi ønsker å stimulere til at flere etablerer seg i regionen. Leka Kommune vil være en næringsvennlig kommune, og vil gjerne bidra i arbeidet med å utvikle ditt forretningskonsept og etablering av virksomhet, alene eller i fellesskap med flere.

Hva tilbyr vi?

Tjenestene vi tilbyr omfatter blant annet: 

 • Behandling av søknader om tilskudd fra det kommunale næringsfondet
 • Oversikt over andre støtteordninger og hjelp til å finne fram til riktig ordning å søke på
 • Rettledning til søkere i søknadsprosessen og ved utarbeidelse av forretningsplan
 • Formidle kontakt til etablereropplæring
 • Formidle kontakt til andre deler av den kommunale virksomheten
 • Formidle kontakt til for eksempel regnskapsfører, revisor, konsulentfirma, utviklingsmiljø osv.
 • Deltakelse i ulike næringsrettede utviklingsprosjekter

Kommunen vil kunne gi deg som etablerer støtte på ulike trinn i etableringsprosessen, blant annet:

 • Informasjon om tiltaksapparat, inkludert tilskuddsordninger og kontaktpersoner
 • Formidle kontakt samt delta på møter for å bidra til framdrift
 • Gi veiledning i arbeid med forretningsplaner og evt. søknader om tilskudd
 • Bistå i arbeidet med å finne egnede lokaler og arealer

Her finner du strategisk næringsplan for Ytre Namdal (PDF, 3 MB)

Ta kontakt med oss så skal vi hjelpe deg på veien mot ny bedrift!

Søknadskjema til kommunalt næringsfond kommer her i løpet av uke 25. 

Nyttige lenker: 

Kontaktinfo

Venke Strat Thorsen
Konsulent kultur og næring
E-post
Telefon 952 23 145