Kunnskapsprøven

Alle styrere og stedfortredere i virksomheter med salgs- eller skjenkebevilling må bestå en kunnskapsprøve i alkoholloven.

nettsiden til Helsedirektoratet finner du alt du trenger å vite om kunnskapsprøvene. Det er forskjellige prøver for salgsbevilling og skjenkebevilling. For å kunne godkjennes som styrer eller stedfortreder, må du ha bestått prøven for den bevillingstypen som virksomheten har.

Kunnskapsprøven

Alle som ønsker det kan ta kunnskapsprøven. Hvis du er daglig leder på et serveringssted, og skal servere mat og alkoholholdig drikke, må du ha bestått kunnskapsprøven.

Hvem kan ta prøven?

Alle som ønsker det kan ta kunnskapsprøven. Den som skal være daglig leder på et serveringssted må ha bestått kunnskapsprøven, og ha fylt 18 år.

Hvor og når tar du prøven?

Kontakt næringskonsulenten for å avtale dette nærmere.

Påmelding

Kontakt næringskonsulenten for å avtale dette nærmere.

Gjennomføring av prøven

Prøven gjennomføres på Lekatun. Det er satt av 60 minutter til kunnskapsprøven. Du kan bruke lover og forskrifter som hjelpemiddel. Husk å ta med gyldig legitimasjon.

Hva koster det å ta prøven?

Kunnskapsprøven koster kr 400,-.

Her kan bestille boken "Kunnskapsprøven i alkoholloven". Den inneholder at du trenger å vite før du gjennomfører prøven.

Kontaktinfo

Venke Strat Thorsen
Konsulent kultur og næring
E-post
Telefon 95 22 31 45