Bevillingsgebyr

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling skal hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. 

Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges.

Om gebyret

Gebyret fastsettes i sentral forskrift og beregnes på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. 

Omsetningsoppgave

Du må sende inn omsetningsoppgaven innen 1 mars hvert år. Denne kan du sende til næringskonsulenten på epost.

Gebyrets størrelse

Satser for bevillingsgebyr

Kontaktinfo

Venke Strat Thorsen
Konsulent kultur og næring
E-post
Telefon 95 22 31 45