Skei og Skeisnesset - Utvalgt kulturlandskap

Skeisnesset er et åpent landskap med kystlynghei, monumentale gravrøyser og fantastisk utsikt. Skeisnesset var blant de første områdene i Norge som fikk status som nasjonalt utvalgt kulturlandskap.

Skeisnesset sin natur, kulturhistorie, geologi, sagn og eventyr er storslått og  det særpregede ved området, er særlig knyttet til den unike Herlaugshaugen og sjeldne og truede kulturmarkstyper.