Lokale forskrifter

Informasjon angående lokale forskrifter som gjelder i fredningsområder.

Leka kommune har flere fredningsområder som har lokale forskrifter. Forskriftene beskriver blant annet ferdselsforbud for de enkelte områder i gitte tidsrom.

Følgende fredningsområder har lokale forskrifter: (trykk på lenkene for å lese forskriftene)