Tilskudd- og erstatningsordninger

Landbruket har en rekke tilskudds- og erstatningsordninger du kan søke på. 

Driver du med jordbruk, skogbruk og naturforvaltning? Da finnes det flere tilskudds- og erstatningsordninger som er aktuelle for deg. 

Tilskudd- og erstatningsordninger

Kontaktinfo

Kristin Floa
Konsulent landbruk
E-post
Telefon 95 03 14 15