Plantevernmidler

For å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler må du ha autorisasjon for bruk av plantevernmidler. Etter bestått kurs og eksamen er beviset gyldig i 10 år.

Plantevernmidler brukes til bekjempelse mot for eksempel ugress, insekter og sopp, samt å  regulere bla plantevekst. Vanligvis brukes kjemiske stoffer, men det finnes også biologiske metoder for slik bekjemping.

Hvem kan få autorisasjonsbevis?

For å få et autorisasjonsbevis for kjøp og bruk av plantevernmidler må du

• gjennomføre autorisasjonskurs
• bestå eksamen
• være over 18 år
• kunne dokumentere yrkesmessig behov for kjøp og bruk av plantevernmidler

Dersom du er i tvil om du er berettiget autorisasjon i ditt yrke anbefaler vi at du tar kontakt med landbrukskontoret for å avklare dette før du melder deg på et autorisasjonskurs.

Les mer om autorisasjon for bruk av plantevernmidler hos Mattilsynet.

Hvordan kan du få autorisasjonsbevis?

Når du har bestått eksamen tar du kontakt med landbrukskontoret. Landbrukskontoret vil registrere deg i Mattilsynets database, og du får tilsendt plantevernbevis til din folkeregistrerte adresse.

På nettsiden til Fylkesmannen i Trøndelag finner du en oversikt over kursholdere for autorisasjonskurset. 

Skal du fornye autorisasjonsbeviset?

Dersom du allerede har et autorisasjonsbevis som snart utløper, eller har utløpt, kan du gjennomføre et nettbasert kurs for fornying av autorisasjonbeviset.