Nydyrking

Dersom du ønsker å dyrke nye areal til jordbruksformål, må du søke kommunen om godkjenning. 

Med nydyrking menes: 

  • fulldyrking og overflatedyrking av udyrket mark
  • gjenoppdyrking av jordbruksareal som har ligget unyttet i over 30 år.

Opparbeiding av overflatedyrket mark til fulldyrket mark blir ikke regnet som nydyrking. På Landbruksdirektoratets nettside kan du lese mer om nydyrking. 

Hvordan søke om nydyrking?

Om du ønsker å dyrke nye areal til jordbruksformål må du søke kommunen om godkjenning. Dette er hjemlet i forskrift om nydyrking. Formålet med forskriften er å sikre at nydyrking skjer på en måte som tar hensyn til natur- og kultur­landskapsverdiene.

Her finner du søknadsskjema.

Veileder til forskrift om nydyrking finner du her.

Søknaden sendes til Leka kommune. 

Regelverk

Her finner du oppdatert oversikt over regelverk knyttet til nydyrking.

Kontaktinfo

Kristin Floa
Konsulent landbruk
E-post
Telefon 95 03 14 15