Landbruksvei

Skal du bygge en landbruksvei, må du søke til kommunen.

Dersom 50 % eller mer av samlet nytte er knyttet til landbruksvirksomhet., skal søknaden behandles etter Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier. Har veien under 50 % landbruksnytte, behandles søknaden etter plan- og bygningsloven.

Hva menes med landbruksvei?

Landbruksveier er bilveier og traktorveier som bygges i samsvar med normaler for landbruksveier og enklere veier som er nødvendig for landbruksvirksomheten. På nettsiden til Landbruksdirektoratet finner du mer informasjon knyttet til landbruksvei. 

Hvordan søker du?

Her finner du søknadsskjema

Søknaden sendes til Leka kommune.

Regelverk

Regelverk - Landbruksvei

Kontaktinfo

Kristin Floa
Konsulent landbruk
E-post
Telefon 95 03 14 15