Deling og omdisponering

For å sikre matforsyningen er dyrka og dyrkbar jord en grunnleggende ressurs. Derfor må det søkes om tillatelse dersom man ønsker å å bruke dyrka jord til noe annet en jordbruksproduksjon.

Deling

Dersom deler av en landbrukseiendom skal overdras til andre, for eksempel en tomt, må det gis samtykke fra landbruksmyndighetene. Søknad om tillatelse til deling av landbrukseiendommer sendes til kommunen.

Omdisponering

For å sikre matforsyningen er dyrka og dyrkbar jord en grunnleggende ressurs. Derfor må det søkes om tillatelse dersom man ønsker å å bruke dyrka jord til noe annet en jordbruksproduksjon.

På nettsiden til Landbruksdirektoratet kan du lese mer om deling og omdisponering.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du  har spørsmål.

Kontaktinfo

Kristin Floa
Konsulent landbruk
E-post
Telefon 95 03 14 15