Tilskudd til idretten og idrettsanlegg

Både Kulturdepartementet og Trøndelag fylkeskommune har tilskuddsordninger til idrett og idrettsanlegg.

Tilskudd - Kulturdepartementet  Tilskudd - Trøndelag fylkeskommune

Ta gjerne kontakt med kulturkonsulent dersom det er noe du lurer på.

Kontaktinfo

Venke Strat Thorsen
Konsulent kultur og næring
E-post
Telefon 95 22 31 45