Hva er pakkeforløp for psykisk helse og rus?

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis.

På hjemmesiden til Helsenorge.no finner du all informasjon knyttet til pakkeforløp.  

Dersom du trenger mer informasjon, kan du kontakte helsekoordinator Brita Myrvold.

Kontaktinfo

Brita Myrvold
Ansvarlig psykisk helsevern
E-post
Telefon 95 94 96 51