Psykososialt kriseteam

Kriseteamet er en tverrfaglig sammensatt gruppe som er til for å gi støtte og omsorg til mennesker i akutt krise, både barn, ungdom og voksne. 

Kriseteamet i Leka kommune består av:

 • Lege
 • Politi
 • Prest
 • Barnevernsleder
 • Helsesykepleier
 • Kommunalsjef helse og velferd
 • Sykepleier
 • Psykiatrisk vernepleier

Medlemmer av teamet kan bli aktivert av politi, lege eller AMK.

Eksempler på krise kan være:

 • vært med i en ulykke
 • vært vitne til ulykke
 • dødsfall i nære relasjoner
 • andre alvorlige hendelser som gjør at man trenger oppfølging raskt. 

Kontaktpersoner: 

Ansvarlig for rus- og psykiatritjenesten Brita Myrvold telefon 95 94 96 51

Kommunalsjef helse og velferd Helga Bogen Størseth telefon 93 69 26 34
 

Kontaktinfo

Brita Myrvold
Ansvarlig psykisk helsevern
E-post
Telefon 95 94 96 51