Psykososialt kriseteam

Kriseteamet er en tverrfaglig sammensatt gruppe som er til for å gi støtte og omsorg til mennesker i akutt krise, både barn, ungdom og voksne. 

Kriseteamet i Leka kommune består av:

 • Lege
 • Politi
 • Prest
 • Barnevernsleder
 • Helsesykepleier
 • Kommunalsjef Helse og velferd
 • Sykepleier
 • psykiatrisk vernepleier

Medlemmer av teamet kan bli aktivert av politi, lege eller AMK.

Eksempler på krise kan være:

 • vært med i en ulykke
 • vært vitne til ulykke
 • dødsfall i nære relasjoner
 • andre alvorlige hendelser som gjør at man trenger oppfølging raskt. 

Kontaktpersoner: 

Kommunalsjef Helse og velferd: Helga Bogen Størseth
Telefon: 936 92 634