Psykososialt kriseteam

Kriseteamet er en tverrfaglig sammensatt gruppe som er til for å gi støtte og omsorg til mennesker i krise, både barn, ungdom og voksne. 

Kriseteamet i Leka kommune består av:

 • Lege
 • Politi
 • Prest
 • Barnevernsleder
 • Helsesykepleier
 • Sykepleiesjef
 • to sykepleiere
 • psykiatrisk vernepleier

Medlemmer av teamet kan bli aktivert av politi, lege eller AMK.

I tillegg kan teamet kontaktes av innbyggere/personer som oppholder seg i kommunen som er i krise. Eksempel på krise kan være:

 • vært med i en ulykke
 • vært vitne til ulykke
 • dødsfall i nære relasjoner
 • andre alvorlige hendelser som gjør at man trenger oppfølging raskt. 

Kontaktpersoner:

Sykepleiesjef: 977 58 591

Helsekoordinator: 469 18 769 / 959 49 651