Kreftsykepleier

Kreftsykepleier er tilgjengelig for pasienter og pårørende som trenger hjelp, råd eller noen å snakke med. 

Å få diagnosen kreft oppleves som vanskelig og kaotisk for de fleste kreftrammede og deres pårørende. Kreftkontaktens viktigste oppgaver er å være en støttespiller i en vanskelig og sårbar tid, veilede til ulike tjenester, være bindeledd mellom sykehus og kommune og å bidra til at pasient og pårørende mestrer hverdagen best mulig. 

Leka kommune har ansatt kreftsykepleier i 20% stilling, og hensikten er å bedre kreftomsorgen i kommunen. 

Hva gjør en kreftsykepleier?

En kreftsykepleier skal: 

  • være lett tilgjengelig for pasient og pårørende
  • arbeide for gode rutiner og systemer for kreftomsorgen i kommunen: i tidlig fase, ved rehabilitering og i omsorg ved livets slutt
  • gi råd og veiledning til hjelp mot plagsomme symptomer
  • være en samtalepartner i alle faser av sykdommen
  • bidra med hjelp til å skaffe nødvendige hjelpemidler
  • ha oversikt over, å hjelpe deg å finne fram i tilbud, rettigheter og muligheter
  • gi råd og veiledning til relevante instanser og samarbeidspartnere i kommunen
  • ha oversikt og samarbeid med pasientforeninger, frivillige og likepersoner, og andre ikke kommunale tilbud

Tjenesten er et lavterskeltilbud, og man kan ta direkte kontakt uten henvisning fra lege.

Kontaktinfo

Aina Hege Haug
Kreftsykepleier
E-post
Telefon 91 57 35 53