TT-kort

TT-ordningen, er et transporttilbud til personer bosatt i Trøndelag, som på grunn av funksjonshemming har store vansker med å benytte ordinære kollektive transportmidler.

Hvem kan søke om TT-kort?

Innbyggere som ikke kan, eller har vesentlige vansker med å bruke vanlige kollektive transportmidler, kan søke om TT-kort.

Du kan lese mer om TT-kort på fylkeskommunens hjemmeside.

Hvordan søke om TT-kort?

Her kan du søke om TT-kort.

Du kan også få skjema hos fastlegen og hjemmetjenesten.

Hvor sender jeg søknaden?

Søknad og legeerklæring skal sendes/leveres til: 

Leka kommune

v/PLO

Leknesveien 67

7994 LEKA

Merk konvolutten med "TT-ordningen".

Kontaktinfo

Werna Arntsen
E-post