Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Har du behov for å lette parkering av bil fordi du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg, kan du søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Hvem kan søke om parkeringtillatelse? 

For å søke om parkeringstillatelse må du:

  • Ha legeattest som viser at du har helt eller delvis nedsatt funksjonsevne, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noe lengde.
  • Kunne dokumentere at du har et særlig behov for å parkere nærme spesifikke steder som bosted, arbeidsplass, skole eller i forbindelse med annen aktivitet.

Dersom du søker tillatelse som passasjer, gjelder et tilleggsvilkår om at passasjeren må ha behov for regelmessig hjelp av fører utenfor kjøretøyet.

Hvordan søker du?

 

I tillegg trenger vi legeattest og passfoto.

Parkeringstillatelsen er personlig og det er forbudt for andre å benytte denne. For at kortet skal være gyldig når man er passasjer, må kortinnehaver selv være med i bilen ved parkering.

Søknaden sendes til: 

Leka kommune

Leknesveien 67

7994 LEKA

Att: Servicekontoret

Lurer du på noe?

Kontakt servicekontoret dersom du har noe du lurer på i forbindelse med parkeringsbevis.

Klage på vedtak?

Kontaktinfo

Servicekontoret
E-post
Telefon +47 74 38 70 00

Åpningstid kl. 10:00-14:00